UNITATE PROTEJATA

Servicii prin intermediul Unitatii Protejate
Structura de economie socială Neamţ va fi acreditată de-a lungul proiectului ca Unitate Protejată, în baza legii 448/2006, pentru intermediere produse şi servicii, inclusiv cursuri privind problematica dizabilitaţii. Astfel, va putea încheia contracte de intermediere cu companii, instituţii publice sau alte instituţii interesate.
Legea 448/ 2006 prevede obligativitatea companiilor şi instituţiilor cu mai mult de 50 de angajaţi de a avea încadrat 4% personal cu handicap. În cazul în care aceste instituţii/ companii nu au angajate persoane cu handicap se văd obligate să acţioneze în unul dintre cele 2 sensuri:
1.     Să plătească o taxă la stat în valoare de 487.5 lei înmulțit cu numărul de locuri de muncă neocupate cu persoane cu handicap
* 487.5 lei reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe țară
* statul foloseşte banii astfel colectați la bugetul general, fără a sprijini angajarea persoanelor cu dizabilități

2.    Să achiziționeze produse şi servicii de la o unitate protejată în aceeaşi valoare, ceea ce susține angajarea persoanelor cu dizabilități.
* unitatea protejată este operatorul economic ce încadrează 30% din personal persoane cu handicap
Pentru angajatori, a doua opțiune permite realizarea unei economii, deoarece suma menționată nu mai e plătită ca penalitate. Din aceşti bani se achiziționează produse şi servicii necesare, pentru care altfel s-ar fi alocat o sumă din bugetul firmei.
Unitățile protejate comercializează produse şi servicii realizate prin munca proprie a persoanelor cu dizabilități angajate. În acest fel, sunt create locuri de muncă adecvate pentru persoanele cu dizabilități. Pe de altă parte, unitățile protejate constituite în cadrul ONG-ului pot şi să intermedieze comerțul cu bunuri şi servicii produse de alte companii. Legea le oferă astfel posibilitatea ca, din profitul obținut, să susțină financiar activitățile non-profit ale organizațiilor care le-au înființat.


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României